REGULAMIN CENTRUM TANCERZA [LINK]

    Wyrażam zgodę na realizację usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/ny o utracie prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy